Vi sublimerar. Vilket kortfattat innebär att trycket görs genom att vi lägger på tryck (pressure) och värme.

Processen görs för hand, och det kan därför skilja lite lite på produkterna. 

Utskriften görs i 4-färg och läggs på plats, som sagt, för hand.